MENU

Billie Eilish - Your Power 「TEXT」 - Český překlad

Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But having it's so strange


Billie Eilish - Your Power 「TEXT」

Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But having it's so strange

[Verse 1]
She said you were a hero
You played the part
But you ruined her in a year
Don't act like it was hard
And you swear you didn't know (Didn't know)
No wonder why you didn't ask
She was sleeping in your clothes (In your clothes)
But now she's got to get to class
How dare you?

[Pre-Chorus]
And how could you?
Will you only feel bad when they find out?
If you could take it all back
Would you?

[Chorus]
Try not to abuse your power


I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power
But having it's so strange

[Verse 2]
I thought that I was special
You made me feel
Like it was my fault you were the devil
Lost your appeal
Does it keep you in control? (In control)
For you to keep her in a cage?
And you swear you didn't know (Didn't know)
You said you thought she was your age
How dare you?

[Pre-Chorus]
And how could you?
Will you only feel bad if it turns out
That they kill your contract?
Would you?

[Chorus]
Try not to abuse your power
I know we didn't choose to change
You might not wanna lose your power


But power isn't pain

[Outro]
Hmm
Ooh, ooh, ha
La-la-la-la-la


Billie Eilish - Your Power 「TEXT」 - Český překlad


Snažte se zneužívat svou sílu
Vím, že jsme si nevybrali ke změně
Je možné, že nechci přijít o svou sílu
Ale má to je tak divný

[Verse 1]
Říkala, že jsi hrdina
jste hráli roli
Ale vy ji zničil v roce
Nechovejte se, jako by to bylo těžké
A vy přísahat, že jste nevěděli (nevěděli)
Není divu, proč jste nepožádal
Spala v oblečení (V oblečení)
Ale teď se musím dostat do třídy
Jak se opovažuješ?

[Pre-Chorus]
A jak jsi mohl?


Budete se cítit špatně, jen když to zjistí?
Kdyby sis mohl vzít to všechno zpět
Mohl bys?

[Refrén]
Snažte se zneužívat svou sílu
Vím, že jsme si nevybrali ke změně
Je možné, že nechci přijít o svou sílu
Ale má to je tak divný

[Verse 2]
Myslel jsem, že jsem byl zvláštní
Udělal jsi mi pocit,
Jako by to byla moje chyba, že jsi ďábel
Ztratili své odvolání
Znamená to udržet si pod kontrolou? (Pod kontrolou)
Pro vás, aby ji v kleci?
A vy přísahat, že jste nevěděli (nevěděli)
Říkal jste, že jste si mysleli, že byl v tvém věku
Jak se opovažuješ?

[Pre-Chorus]
A jak jsi mohl?
Budete cítit jen špatně, pokud se ukáže,
Které zabijí vaše smlouvy?


Mohl bys?

[Refrén]
Snažte se zneužívat svou sílu
Vím, že jsme si nevybrali ke změně
Je možné, že nechci přijít o svou sílu
Ale síla není bolest

[Outro]
Hmm
Ooh, ooh, ha
La-la-la-la-la