MENU

TikTok: Kiss Me More 「Tekst」 - Përkthimi në shqip

🎶 la-la-la-la-la-la. All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)
I, I feel like fuckin' somethin' But we could be corny, fuck it.
Sugar, I ain't no dummy, dummy. I likе to say, "What if?", but if
We could kiss and just cut the rubbish. Then I might bе onto somethin'. I ain't givin' ... 🎶


TikTok: Kiss Me More 「Tekst」

🎶 la-la-la-la-la-la. All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)
I, I feel like fuckin' somethin' But we could be corny, fuck it.
Sugar, I ain't no dummy, dummy. I likе to say, "What if?", but if
We could kiss and just cut the rubbish. Then I might bе onto somethin'. I ain't givin' ... 🎶
Kiss Me More - Doja Cat & SZA (LYRICS / Lirik Lagu)[Verse 1: Doja Cat]
We hug and, yes, we make love
And always just say goodnight (La-la-la-la-la-la)
And we cuddle, sure, I do love it
But I need your lips on mine

[Chorus: Doja Cat]
Can you kiss me more?
We're so young, boy, we ain't got nothin' to lose, uh-oh
It's just principle
Baby, hold me 'cause I like the way you move, uh-oh

[Post-Chorus: Doja Cat]
Boy, you write your name, I can do the same
Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la


All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)
Boy, you write your name, I can do the same
Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la
All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)

[Verse 2: Doja Cat]
I, I feel like fuckin' somethin'
But we could be corny, fuck it
Sugar, I ain't no dummy, dummy
I likе to say, "What if?", but if
We could kiss and just cut the rubbish
Then I might bе onto somethin'
I ain't givin' you one in public
I'm givin' you hundreds, fuck it
Somethin' we just gotta get into
Sign first, middle, last on the wisdom tooth
Niggas wishin' that the pussy was a kissin' booth
Taste breakfast, lunch, and gin and juice
And that dinner just like dessert too
And when we French, refresh, gimme two
When I bite that lip, come get me too
He want lipstick, lip gloss, hickeys too, huh
[Chorus: Doja Cat]
Can you kiss me more?
We're so young, boy, we ain't got nothin' to lose, uh-oh


It's just principle
Baby, hold me 'cause I like the way you move, uh-oh

[Post-Chorus: Doja Cat]
Boy, you write your name, I can do the same
Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la
All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)
Boy, you write your name, I can do the same
Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la
All on my tongue, I want it

[Verse 3: SZA]
Say give me a buck, need that gushy stuff
Push the limit, no, you ain't good enough
All your niggas say that you lost without me
All my bitches feel like I dodged the county
Fuckin' with you feel like jail, nigga
I can't even exhale, nigga
Pussy like holy grail, you know that
You gon' make me need bail, you know that
Caught dippin' with your friend
You ain't even half man, lyin' on your—, you know that
Got me a bag full of brick, you know that
Control, don't slow the pace if I throw back
All this ass for real (Ah)


Drama make you feel (Ah)
Fantasy and whip appeal is all I can give you
[Chorus: Doja Cat, SZA & Both]
Can you kiss me more?
We're so young, boy, we ain't got nothin' to lose, uh-oh
It's just principle
Baby, hold me 'cause I like the way you groove, uh-oh
Oh, darlin'

[Post-Chorus: SZA & Doja Cat]
Boy, you write your name, I can do the same
Ooh, I love the taste, oh-la-la-la-la-la
All on my tongue, I want it
Boy, you write your name, I can do the same
Ooh, I love the taste, oh-la-la-la-la-la
All on my tongue, I want it


TikTok: Kiss Me More 「Tekst」 - Përkthimi në shqip


Ne përqafohen dhe, po, ne kemi bërë dashuri
Dhe gjithmonë vetëm të them natën e mirë (La-la-la-la-la-la)
Dhe ne mbaj në krah, i sigurt, unë e dua atë
Por kam nevojë për buzët e tua në minierë

[Chorus: Doja Cat]
A mund të puth mua më shumë?
Ne jemi aq i ri, djalë, ne nuk është marrë nothin 'për të humbur, uh-oh


Është vetëm parim
Foshnja, të mbajë mua sepse unë si mënyrë që ju të lëvizur, uh-oh

[Post-kor: Doja Cat]
Boy, ju shkruani emrin tuaj, unë mund të bëjë të njëjtën gjë
Oh, unë dua shijen, la-la-la-la-la-la
Të gjitha në gjuhën time, unë dua që ajo (La-la-la-la-la-la)
Boy, ju shkruani emrin tuaj, unë mund të bëjë të njëjtën gjë
Oh, unë dua shijen, la-la-la-la-la-la
Të gjitha në gjuhën time, unë dua që ajo (La-la-la-la-la-la)

[Vargu 2: Doja Cat]
Unë, unë ndjehem si 'Somethin' fuckin
Por ne mund të jetë banal, qij atë
Sheqeri, unë nuk ka asnjë bedel, maket
I likе për të thënë, "Çka nëse?", Por nëse
Ne mund të puth dhe të vetëm të prerë mbeturina
Atëherë unë mund të jetë mbi Somethin '
Unë nuk po givin 'ju një në publik
Unë jam givin 'o qindra, qij atë
Somethin 'ne vetëm Gotta të marrë në
Shenjës së parë, e mesme, e fundit në dhëmb i pjekurisë
Niggas wishin 'se pidhi ishte një Kissin' kabinë
Mëngjes shije, drekë, dhe xhin dhe lëng
Dhe kjo darkë vetëm si ëmbëlsirë shumë


Dhe kur ne Frëngjisht, refresh, gimme dy
Kur unë kafshoj atë cik, të vijë të marrë më shumë
Ai dëshiron kuq buzësh, lip gloss, hickeys shumë, huh
[Chorus: Doja Cat]
A mund të puth mua më shumë?
Ne jemi aq i ri, djalë, ne nuk është marrë nothin 'për të humbur, uh-oh
Është vetëm parim
Foshnja, të mbajë mua sepse unë si mënyrë që ju të lëvizur, uh-oh

[Post-kor: Doja Cat]
Boy, ju shkruani emrin tuaj, unë mund të bëjë të njëjtën gjë
Oh, unë dua shijen, la-la-la-la-la-la
Të gjitha në gjuhën time, unë dua që ajo (La-la-la-la-la-la)
Boy, ju shkruani emrin tuaj, unë mund të bëjë të njëjtën gjë
Oh, unë dua shijen, la-la-la-la-la-la
Të gjitha në gjuhën time, unë dua atë

[Vargu 3: SZA]
Thuaj më jepni një dollar, nevojën që stuff gushy
Push kufirin, jo, ju nuk është mjaft e mirë
Të gjitha niggas tuaj thonë se ju ka humbur pa mua
Të gjitha bitches mia të ndjehen si unë dodged qarkut
Fuckin 'me ju ndjeheni si burg, Nigga
Unë nuk mund edhe të nxjerr, nigga
Pidhi si Grail shenjtë, ju e dini se


Ju Gon 'të më duhet të shpëtuar, ju e dini se
Kapur Dippin 'me shoku
Ju nuk është edhe gjysmë njeri, lyin 'në your-, ju e dini se
Mori mua një qese plot me tulla, ju e dini se
Kontrollit, nuk ngadalësojnë ritmin në qoftë se unë hedh prapa
E gjithë kjo ass për të vërtetë (Ah)
Drama bëjnë të ndjeheni (Ah)
Fantasy dhe Kamxhiku ankesa është e gjitha unë mund të ju jap
[Chorus: Doja Cat, SZA & Të dyja]
A mund të puth mua më shumë?
Ne jemi aq i ri, djalë, ne nuk është marrë nothin 'për të humbur, uh-oh
Është vetëm parim
Foshnja, të mbajë mua sepse unë si mënyrë që ju zakon, uh-oh
Oh, Darlin '

[Post-Chorus: SZA & Doja Cat]
Boy, ju shkruani emrin tuaj, unë mund të bëjë të njëjtën gjë
Ooh, I love shijen, oh-la-la-la-la-la
Të gjitha në gjuhën time, unë dua atë
Boy, ju shkruani emrin tuaj, unë mund të bëjë të njëjtën gjë
Ooh, I love shijen, oh-la-la-la-la-la
Të gjitha në gjuhën time, unë dua atë