MENU

Wellerman - The Longest Johns 「Sangtekster」 - Oversettelse til Norsk

There once was a ship that put to sea
And the name of that ship was the Billy o' Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
Blow, me bully boys, blow (Huh!)


Wellerman - The Longest Johns 「Sangtekster」

There once was a ship that put to sea
And the name of that ship was the Billy o' Tea
The winds blew hard, her bow dipped down
Blow, me bully boys, blow (Huh!)

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 2]
She had not been two weeks from shore
When down on her, a right whale bore
The captain called all hands and swore
He'd take that whale in tow (Hah!)

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 3]


Before the boat had hit the water
The whale's tail came up and caught her
All hands to the side, harpooned and fought her
When she dived down below (Huh!)
[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 4]
No line was cut, no whale was freed
The Captain's mind was not on greed
But he belonged to the whaleman's creed
She took that ship in tow (Huh!)

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go

[Verse 5]
For forty days, or even more
The line went slack, then tight once more


All boats were lost, there were only four
But still that whale did go

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go
[Verse 6]
As far as I've heard, the fight's still on
The line's not cut and the whale's not gone
The Wellerman makes his a regular call
To encourage the Captain, crew, and all

[Chorus]
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum
One day, when the tonguin' is done
We'll take our leave and go


Wellerman - The Longest Johns 「Sangtekster」 - Oversettelse til Norsk


Det var en gang et skip som legger til sjøs


Og navnet på skipet var Billy o' Tea
Vinden blåste hardt, baug henne dyppet ned
Blås, me mobber gutter, slag (Huh!)

[Kor]
Snart kan Wellerman komme
Å bringe oss sukker og te og rum
En dag, når tonguin' er gjort
Vi tar våre permisjon og gå

[Vers 2]
Hun hadde ikke vært to uker fra land
Når ned på henne, en retthval boring
Kapteinen kalte alle hendene og sverget
Han ville ta det hval på slep (Hah!)

[Kor]
Snart kan Wellerman komme
Å bringe oss sukker og te og rum
En dag, når tonguin' er gjort
Vi tar våre permisjon og gå

[Vers 3]
Før båten hadde truffet vannet
Hvalens hale kom opp og fanget henne


Alle mann til siden, harpunert og kjempet henne
Da hun dukket ned under (Huh!)
[Kor]
Snart kan Wellerman komme
Å bringe oss sukker og te og rum
En dag, når tonguin' er gjort
Vi tar våre permisjon og gå

[Vers 4]
Ingen linje ble kuttet, ble det ikke hval frigjort
Kapteinen sinn var ikke på grådighet
Men han tilhørte den whaleman trosbekjennelse
Hun tok det skipet på slep (Huh!)

[Kor]
Snart kan Wellerman komme
Å bringe oss sukker og te og rum
En dag, når tonguin' er gjort
Vi tar våre permisjon og gå

[Vers 5]
For førti dager, eller enda mer
Linjen gikk slakk, så stramt igjen
Alle båter gikk tapt, det var bare fire
Men fortsatt at hvalen fikk gå[Kor]
Snart kan Wellerman komme
Å bringe oss sukker og te og rum
En dag, når tonguin' er gjort
Vi tar våre permisjon og gå
[Vers 6]
Så vidt jeg har hørt, er kampen fortsatt på
Linjen er ikke klippe og hvalen er ikke borte
Den Wellerman gjør sin en vanlig samtale
Å oppmuntre til kaptein, mannskap, og alle

[Kor]
Snart kan Wellerman komme
Å bringe oss sukker og te og rum
En dag, når tonguin' er gjort
Vi tar våre permisjon og gå
Snart kan Wellerman komme
Å bringe oss sukker og te og rum
En dag, når tonguin' er gjort
Vi tar våre permisjon og gå